ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบและสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV Car)”
    สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้การทดสอบและสาธิตพาหนะเคลื่อนที่ ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้า Electric Vehicle (EV Car)” ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ถ่ายทอดสดกิจกรรมผ่านเฟชบุคไลฟ์ และระบบ ZOOM

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
1. กลุ่มนักศึกษา (นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถเทียบค่าชั่วโมงกิจกรรมเลือกเข้าร่วม ด้านเสริมสร้างสติปัญญา ทักษะทางสังคม ทักษะวิชาการ จำนวน 3 ชั่วโมง)
https://forms.gle/vZYB4bJNPMnYNuLM8 

2. กลุ่มนักวิชาการ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน
https://forms.gle/nCiPuy1XZ1CG8r6G8  

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0819579208 ขนิษฐา มานะการ