ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผ่านระบบ E -Donation    ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 31,726 คน เป็นนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 17,074 คน และในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 5,711 คน โดยปีการศึกษานี้เป็นปีที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายลดค่าเทอมร้อยละ 20 ค่าหอพักร้อยละ 10 และจัดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้เช่าราคาพิเศษจำนวน 300 เครื่อง ตลอดจนยังจัดสรรงบ จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งปีที่แล้วและในปีนี้

    “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงขอชวนศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และผู้สนใจที่ประสงค์ร่วมแรงร่วมใจบริจาคทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนได้มีโอกาสทางการศึกษาและทุนการศึกษามากขึ้น” ผศ. สุพจน์ กล่าว

    ผู้ประสงค์บริจาคสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) เลขที่ 565-3-00022-1 ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสแกน QR CODE ผ่านแอปฯ ธนาคาร 

    ทุกการบริจาครับสิทธิ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 2 เท่า ของยอดบริจาค ส่งหลักฐานการโอนได้ที่ E-mail : benjamas.l@psu.ac.th