ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงนาม วิจัย กัญชา กัญชง กระท่อม กับ วิทยาลัยเกษตรฯ เพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และ บ.420 ประเทศไทย จำกัด
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง กระท่อม พัฒนาสายพันธุ์พืชกัญชา กัญชง รวมถึงบริหารจัดการกระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิสาหกิจชุมชนศิริกันยา และ บริษัท 420 ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่    โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และปลูกพืชกัญชา กัญชง ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรี และทำการสกัดสารออกฤทธิ์จากดอกกัญชาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ก่อนส่งมอบให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อเยียวยาผู้ป่วยในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยในอำเภอหาดใหญ่ กลุ่มโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยติดเตียง แผลเบาหวาน แผลกดทับ และโรคมะเร็ง เป็นต้น เพื่อเสริมศักยภาพให้การแพทย์แผนไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีแผนเปิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยในปี 2565 โดยจะใช้ห้องปฏิบัติการ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดเก็บสารออกฤทธิ์จากกัญชา กัญชง และพืชสมุนไพร