"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญนักศึกษา ม.อ. ร่วมโครงการ "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market - R2M#9)"
    อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการ "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market - R2M#9)" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท ฟรีตลอดโครงการ พร้อมทรานสคริป

รับสมัคร : วันนี้ - 11 กรกฎาคม 2564
สมัครได้ที่ : https://forms.gle/1fYnext13TSMhbX29
ประกาศรายชื่อ : 12 กรกฎาคม 2564

- Bootcamp (ผ่าน Zoom) : 17-18 กรกฎาคม 2564 ม.อ.หาดใหญ่
- Pitching ระดับมหาวิทยาลัย : 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2564 (คัดเลือกทีมไประดับภูมิภาค)
- Pitching ระดับภูมิภาค : สิงหาคม 2564 (คัดเลือกทีมไประดับประเทศ)
- Pitching ระดับประเทศ : กันยายน 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมละ 3-5 คน
- สมาชิกในทีมจะต้องมี 2 สาขาหรือ 2 คณะขึ้นไป

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 13 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Email : r2m.psu@gmail.com Tel : 0-7428-9358 พี่กุล หรือ 0-7428-9350 พี่นานา