ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ยืนยันจัดการแข่งขันวิ่งการการกุศล“ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 2”
    คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยืนยันจัดการแข่งขันวิ่งการการกุศล  ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี  2” ในวันอาทิตย์ที่ 21  มีนาคม 2564

    รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า ตามที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดการแข่งขันวิ่งการการกุศลติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 1ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมการขังขันมากกว่า 2,000 คน และได้กำหนดจัดการแข่งขันติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 2” ในปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความจำเป็นต้องเลื่อนมาจัดในปี 2564 ในช่วงที่สถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ในประเภทฮาร์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.6 กิโลเมตร และประเภทฟันรัน ระยะทาง 6 กิโลเมตร ในเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมปัตตานี ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวจีน ชุมชนชาวพุทธ ชุมชนมุสลิม และชุมชนผสมผสาน
    ทั้งนี้ ในการจัดการแข่งขันติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 2” ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กู้ภัยจังหวัดปัตตานี วิทยุสมัครเล่น จิตอาสา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเน้นย้ำมาตรการเพื่อป้องกันความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ขอความร่วมมือผู้ที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดง งดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้  และผู้ร่วมการแข่งขันต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์  เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยก่อนปล่อยตัว และก่อนเข้าเส้นชัย โดยปฏิบัติตามมาตรฐานชีวิตวิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจะรักษามาตรฐานการจัดการแข่งขันให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับต้นๆของประเทศเหมือนเมื่อปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงที่มีอาหารให้อย่างพอเพียง จุดบริการน้ำทุก 2 กิโลเมตร แฟนซีสร้างสีสัน กองเชียร์ หรือการแสดงของชุมชนต่างๆ ที่นักวิ่ง วิ่งผ่าน อาทิ การเชิดสิงโต และกลองยาว เป็นต้น

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจึงขอเชิญนักวิ่งจากทุกภูมิภาค สมัครเข้าร่วมการแข่งขันติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 2” ซึ่งขณะนี้มีผู้แจ้งความจำนงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วประมาณ 2,000 คน โดยสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/TistRun