ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล รุ่นที่ 2
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดหลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT โดยความร่วมมือของ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการและสงขลา สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแล้วที่จะยกระดับท่านสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบกิจการฮาลาล 

    โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 และเปิดการเรียนการสอนระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 

รายละเอียดและการรับสมัคร http://www.halinst.psu.ac.th/.../halal-system-management