ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “กฎหมายการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม"
    สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม"

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ประกอบด้วย
- การขออนุญาตก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
- ขั้นตอนการขออนุญาตและเอกสารประกอบ
- ข้อกำหนดกฎหมายการขออนุญาต
- กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ควรทราบ

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00–12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM_zqIASAPsG407zyarJyUY68B5QmT2WtMRQ7gqjf--r8Hhg/viewform?fbclid=IwAR1C67Bql3vuAa01RdrXYfxddN9LhNoVyvMZhyNd_apOeNbQ9NkYiJnnzkI

ปิดรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/OILPSU
Tel. 0-7485-9521, 0-7485-9522