ข่าวชาวสงขลานครินทร์

รพ.สนาม ม.อ.ปัตตานี เปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 วันแรกเกือบ 100 คน
    สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดปัตตานี มีผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อวันเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวันแรกมีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา 93 คน 

    รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดปัตตานีมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนถึง 144 คน ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจึงจำเป็นต้องหาสถานที่เป็นการเร่งด่วนในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยได้ขอเปิดหอพัก 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัดปัตตานี ซึ่งหอพัก 6 เป็นอาคาร 4 ชั้น มีห้องพัก รวม 73 ห้อง สามารถเปิดเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 292 เตียง โดยได้เปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรก มีผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาจำนวน 93 คน    ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ที่หอพัก 6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โดยมีนายแพทย์รุสตา สาและ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามจังหวัดปัตตานี และนางสุมาลี คงสมพรต (พยาบาลวิชาชีพ) เป็นหัวหน้าโรงพยาบาลสนาม 5 จังหวัดปัตตานี