ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. บูรณาการหลายหน่วยงาน จ.สงขลา หาแนวทางป้องกันโควิด-19
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมแถลงข่าว “ทางรอด...สงขลา ฝ่าวิกฤตโควิด - 19” โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นพ.อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าว และหารือเพื่อหามาตรการและทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการในการป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด -19 หลังจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา วันที่ 16 มิ.ย. 64    นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวถึงภาพรวมในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของจังหวัดสงขลา ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มิได้นิ่งนอนใจ ได้มีการหารือและกำหนดมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อแก้ไขและป้องกัน 

    ในส่วนของ นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ณ ปัจจุบัน การเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในจุดต่างๆ รวมถึงการรายงานศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยของแต่ละโรงพยาบาลในอนาคต    ด้าน รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อธิบายและให้ข้อมูลการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 ในจังหวัดสงขลา รวมถึงการอธิบายแนวโน้มและวิธีการป้องกัน การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 

    และ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวถึงประเด็นการจัดหาวัคซีนทางเลือก การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด – 19 และการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือทางการแพทย์ อีกด้วย 

    ทั้งนี้ ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลา สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ สาธารณสุขอำเภอสะเดา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา รวมถึงหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เข้าร่วมด้วย    โดยในแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ประชาชนทราบถึงแนวทางมาตรการต่างๆ ที่จัดทำขึ้น รวมถึงการร่วมส่งเสริมให้ชาวสงขลาตระหนักและปฏิบัติตนตามหลัก D – M – H – T – T อย่างเคร่งครัด เพื่อให้จังหวัดสงขลามีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลง และเพื่อความปลอดภัยของชาวสงขลาต่อไป