ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11 อัตรา
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศขยายเวลารับสมัคร คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 กรกฎาคม 2564

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร) จำนวน 6 อัตรา
หรือเข้าระบบสมัครงานออนไลน์ https://kyl.psu.th/aEJD72tO1

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน) จำนวน 4 อัตรา
หรือเข้าระบบสมัครงานออนไลน์ https://kyl.psu.th/ziVuSKY1L

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Customer Support โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน) จำนวน 1 อัตร
หรือเข้าระบบสมัครงานออนไลน์ https://kyl.psu.th/ubs7sP2Se

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-2107 (ในวันและเวลาราชการ) และติดตามข่าวรับสมัครงานได้ที่ https://diis.psu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/PSUDIIS