ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คอร์สเรียนออนไลน์ "วิชาภาษาเกาหลี" ม.อ. ติด Top 5 ของรายวิชาที่มีผู้เรียนมากที่สุด บนระบบ ThaiMOOC
    คอร์สออนไลน์ "วิชาภาษาเกาหลี" ซึ่งพัฒนาโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความนิยมจากผู้เรียนมากที่สุดติด Top 5 ของรายวิชาทั้งหมดที่อยู่บนระบบ ThaiMOOC โดยมีผู้เรียนเข้าเรียนมากกว่า 40,000 คน 

    "ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า MOOC ภาษาเกาหลีที่ทางหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเกาหลีพัฒนาขึ้น สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยการนำรายวิชาทั้ง 4 รายวิชา มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งนี้รายวิชาภาษาเกาหลีสามารถประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมที่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี แม้แต่บุคคลทั่วไปที่สนใจในภาษาเกาหลีก็สามารถเข้าเรียนได้เช่นกัน" ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สหะวิริยะ หนึ่งในอาจารย์ผู้พัฒนารายวิชา กล่าว

ผู้ที่สนใจอยากจะเข้าเรียนสามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

ระบบ ThaiMOOC
ภาษาเกาหลี 1-1 | Korean 1-1
https://cutt.ly/ThMOOC-Korean001

ภาษาเกาหลี 1-2 | Korean 1-2
https://cutt.ly/ThMOOC-Korean002

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-1 | Korean Listening – Speaking 1-1
https://cutt.ly/ThMOOC-Korean003

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2 (Korean Listening - Speaking 1-2)
https://cutt.ly/ThMOOC-Korean004

ระบบ PSUMOOC
ภาษาเกาหลี 1-1 | Korean 1-1
https://cutt.ly/psu022

ภาษาเกาหลี 1-2 | Korean 1-2
https://cutt.ly/psu032

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-1 | Korean Listening – Speaking 1-1
https://cutt.ly/psu026

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2 (Korean Listening - Speaking 1-2)
https://cutt.ly/psu027