ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรม ‘พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์’ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) โดยคณะวิทยาศาสตร์ และ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หอดูดาวเฉลิมพรเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา และเชฟรอนประเทศไทย จัดกิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน และผู้สนใจเข้าศึกษาโลกดาราศาสตร์ โดยมี นางสุภาพร กำเนิดผล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายปรีดี ปรัชญ์ดำรงค์กิจ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ คณะครู นักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64


     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ รองคณบดีฝ่ายกิจการภายในและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ “A PLAYGROUND FOR SCIENTISTS” เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จากการทดลอง และการแสดง ไม่ว่าจะเป็นการส่องกล้องจุลทรรศน์ เพื่อดูจุลินทรีย์ขนาดเล็ก และการส่องเนื้อเยื้อ การทดลองทำจานจากวัสดุชีวมวล เจลล้างมือไร้แอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ โดยที่เป็นไฮไลท์ของคณะฯ คือถ้ำจุลินทรีย์เรืองแสงที่มีความยาว 6 เมตร โดยภายในจะเป็นการนำจุลินทรีย์เรืองแสงมาสร้างความตื่นตาตื่นใจ พร้อมการแสดง Science Show บนเวทีจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อสร้างเจนตคติที่ดีให้กับน้องๆ อีกด้วย

    ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ ม.อ. กล่าวว่า พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีฯ ร่วมจัดนิทรรศการสัตว์สตัฟฟ์ กิจกรรมจำแนกตัวเธอแยกแยะตัวฉัน ทำเข็มกลัดและ Magnet ด้วยตนเอง ทำลูกโป่งรูปสัตว์ วาดภาพการ์ตูน ความลับของปีกผีเสื้อ การเดินทางของลูกยาง กิจกรรมสอนการวาดภาพการ์ตูน ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างปู เรื่องเล่าจากนักวิจัย “มารู้จักค้างคาวกันเถอะ” ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างผีเสื้ออีกด้วย

    กิจกรรม “พาดาวมาหาน้อง ท่องโลกวิทยาศาสตร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา