ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดทดลองระบบแล้ว ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดที่ ม.อ.ปัตตานี
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับหลายภาคส่วน จัดพิธีเปิดศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด -19 อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดทดลองระบบการฉีดวัคซีน โดยมีประชาชนชาวปัตตานีทยอยเดินทางมารับวัคซีนประมาณ 600 คน
    

    วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี และผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด -19 อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และนายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี ร่วมตัดริบบิ้นเปิดศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด -19 อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคณะทำงานจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอำเภอต่างๆ และประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีร่วมในพิธีเปิด    นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ธัญญารักษ์ปัตตานี และผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด -19 อาคารเรียนรวม 58 กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดปัตตานี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดปัตตานี ได้กำหนดเป็นวาระของจังหวัดปัตตานี ที่จะทำให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี มีภูมิคุ้มกันโรค ภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสามารถเปิดระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางศาสนา สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต โดยประชาชนจังหวัดปัตตานีต้องสามารถดำเนินชีวิตอย่างปกติโดยเร็วที่สุด ชาวจังหวัดปัตตานีจะต้องร่วมมือกันฉีดวัคซีนให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร ซึ่งในวันนี้เป็นการเปิดการทดสอบระบบการฉีดวัคซีน โดยการปรับระบบบริการลดระยะเวลาและขั้นตอน แต่ยังคงรักษามาตรฐานและความปลอดภัยของผู้มารับบริการ ผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบระบบในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนในชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 600 คน    นายแพทย์อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า วันนี้จังหวัดปัตตานีได้รับวัคซีนชุดแรกมาแล้วสำหรับฉีดให้ประชน 5,000 คน ซึ่งจะเริ่มฉีดพร้อมกันกับทุกจังหวัดทั่วประเทศในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และเมื่อได้รับวัคซีนมาเพิ่มเติมตามแผนที่ได้วางไว้ก็จะทยอยฉีดต่อเนื่องต่อไป ซึ่งศูนย์ฉีดวัดซีนโควิด -19 อาคารเรียนรวม 58 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมีศักยภาพที่จะฉีดวัคซีนได้ถึงวันละ 2,000 คน