ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ IPF จัดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล

    ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) และการสนับสนุนของ บริษัท มิตซุย ฟูโดซัง จำกัด  โรงแรมดุสิตธานี แอนด์รีสอร์ท ธนาคารกสิกรไทย และ บีเอ็มดับเบิลยู จัดปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) ภายใต้กิจกรรม JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน โดยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ ร่วมปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสดังกล่าว ซึ่งมีคณะต่าง ๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ดังนี้ คณะเทคนิคการแพทย์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. หัวข้อ Spreading peace through science and commerce in emerging economies โดย Dr. Sir Richard J. Roberts ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ม.อ.  

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังปาฐกถา โดยสแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://shorturl.at/hmM47  ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2566 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวรัณต์ภัฏ  โรจนวานิชกิจ โทร. 0 7428 9103, 0 7428 9114, 08 9468 7848  E-mail : waranphat.r@psu.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. หัวข้อ The importance of science for peace-building โดย Prof. Takaaki Kajita ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ณ ห้องประชุม L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณจิตติมา โพธิ์เสนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 8008 E-mail : sci.inter@psu.ac.th