ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ รับมอบเตียงสนาม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก จ.สงขลา และกองพลทหารราบที่ 5
    วันที่ 22 พ.ค. 64 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จังหวัดสงขลา นำโดย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ กองพลทหารราบที่ 5 นำโดย พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 รับมอบเตียงสนาม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และคณะทหารฯ ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน นพ.อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน พญ.ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมรับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     สำหรับอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน 4 เครื่อง เครื่องวัดความดัน 8 เครื่อง เตียง 200 เตียง ที่นอน 200 หลัง หมอน 200 ใบ และผ้าห่ม 200 ผืน    นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศรัทธาในการบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตลอดจนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคนมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลาในการช่วยดูแลผู้ป่วยติดเชื้อให้ดีที่สุด