ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมกับ Museum of Zoology, National Taiwan University ยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
    เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์ฯ ร่วมประชุมกับ Mr. Wei-Wang Kuo เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้จัดการคลังตัวอย่างประจำ Museum of Zoology และ Prof. Dr. Alex Hon-Tsen Yu จาก Department of Life Science, National Taiwan University ซึ่งปัจจุบันเป็น Visiting Professor ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมทั้งหารือแนวทางการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสองหน่วยงานเพื่อยกระดับความร่วมมือในฐานะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ในมหาวิทยาลัย
    อีกทั้ง นักวิจัยของพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นำชมนิทรรศการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบและพัฒนานิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. อีกด้วย
    ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่การท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เข้าชม และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต