ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี Kunming Medical University เยือน ม.อ. หารือความร่วมมือทางวิชาการ
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิมิตร วรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Xia Xueshan อธิการบดี Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ในการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 66    โดยอธิการบดีได้กล่าวถึงประวัติความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี และได้หารือถึงความร่วมมือที่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมร่วมกันในอนาคต    นอกจากนี้ Prof. Xia Xueshan อธิการบดี Kunming Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ได้เดินทางเยือนคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อหารือการจัดทำความร่วมมือในระดับคณะ รวมถึงเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และคลินิกทางด้านทันตกรรม