ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญเข้าร่วมกิจกรรมค่าย CMDT SMART KIDS 2023
    วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดค่าย CMDT SMART KIDS 2023 เรียนรู้การใช้งาน Microsoft PowerPoint สอนทำ Presentation ที่น่าสนใจ, Microsoft Word สอนการใช้เครื่องมือสำหรับการทำรายงานอย่างเทพ! และ Canva ได้ Portfolio ไปใช้ได้จริง ต่อยอดได้ ในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 2)

    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีความสนใจการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้เสริมทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ และสามารถพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

รับสมัครเพียง 40 คนเท่านั้น**
ค่าสมัคร 1,200.- บาท รวมอาหารเที่ยง 2 มื้อ และอาหารว่าง 4 มื้อ

    นอกเหนือจากได้รับความรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนที่นำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอีกด้วย

สมัครได้ที่ https://shorturl.at/oBG08  
หมดเขตรับสมัคร 14 สิงหาคม 2566 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิสา โทร. 086-7020299