ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย สงขลานครินทร์ ค้นพบ “ปูแสมบกโต๊ะแดง” ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกจาก จ.นราธิวาส
    นายพัน ยี่สิ้น นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ นักวิทยาศาสตร์ประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศ. ดร.ปีเตอร์ อึง แห่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา Lee Kong Chian มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ บรรยายลักษณะและตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกว่า Geosesarma todaeng เพื่อสื่อความหมายถึงสถานที่พบปูชนิดนี้คือ บ้านโต๊ะแดง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งก่อนหน้านี้ปูสกุลนี้ในประเทศไทยมีรายงาน 2 ชนิด ได้แก่ปูแสมภูเขา G. krathing แห่ง จ.จันทบุรี และ G. serenei จาก จ.นครศรีธรรมราช