ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ประชุมร่วมสถาบันขงจื๊อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาสมรรถนะการบริหาร
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายไทย พร้อมด้วย Mr. Tang Zhiyong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝ่ายจีน เข้าร่วมงาน The 2023 Joint Conference of Southeast Asian Confucius Institutes ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 66    ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Enhancing coordinated development with Chinese and local hosts, enterprises, social organizations, and other CIs to build mutual support among CIs” พร้อมแลกเปลี่ยนหารือร่วมกับ Prof. Dr. Li Dongmei, Director of the Office of International Cooperation and Exchange, Dean of the School of International Culture and Education มหาวิทยาลัยครูกว่างซี    สำหรับงาน The 2023 Joint Conference of Southeast Asian Confucius Institutes จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชิงลึกในการบริหารของสถาบันขงจื๊อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาร่วมกันระหว่างสถาบันขงจื๊อในภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีนกับต่างประเทศ