ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เข้าร่วมการประชุม The 14th AUN Rectors' Meeting and the 38th AUN-BOT Meeting
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ และ รศ. ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 14 (The 14th ASEAN University Network (AUN) Rectors’ Meeting) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดย University of Malaya เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) มีสมาชิกหลัก 30 มหาวิทยาลัยจากทุกประเทศในอาเซียน และมีสมาชิกสมทบกว่า 150 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในสมาชิกหลัก
    การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Changes in Global Higher Education and How Top University in ASEAN Respond" โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคผ่านโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกันภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN)