ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ภูเก็ต ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาพหุศักยภาพ รุ่นที่ 2
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาพหุศักยภาพ ปีการศึกษา 2566 ภายใต้การเรียนการสอนโดยคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเป็นรุ่นที่ 2 ของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์อนุชิต ชูเวทย์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ผศ. พญ.กันยิกา ชำนิประศาสน์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา
    โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โอกาสและความมั่นคงทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ผ่านการขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน และศูนย์การดูแลผู้สูงอายุอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดย รศ. ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และหัวข้อ “Phuket Health Sandbox” โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ต และอดีตรองอธิบดีกรมอนามัย