ข่าวชาวสงขลานครินทร์

Times Higher Education Asia University Rankings 2023 จัดอันดับ สงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 9 ร่วมของประเทศไทย
    THE Asia University Rankings 2023 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 9 ร่วมของประเทศไทย อันดับ 501 - 600 ของเอเชีย โดยมีมหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับการจัดอันดับรวม 18 แห่ง จากทั้งหมด 28 มหาวิทยาลัยไทยที่ส่งข้อมูล 

ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 19.3 – 22.9 คะแนน และผลคะแนนในด้านต่างๆ ของปี 2023 ที่น่าสนใจ ดังนี้

  • ด้าน Teaching 22.2 คะแนน
  • ด้าน Research 16.6 คะแนน
  • ด้าน Citations 18.9 คะแนน
  • ด้าน International outlook 33.1 คะแนน
  • ด้าน Industry income 51.2 คะแนน
ที่มา https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/regional-ranking