ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดงาน PSU Bazaar On Ground ครั้งที่ 2 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมยกระดับกลุ่มตลาดออนไลน์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ กลุ่มตลาดออนไลน์ “PSU Bazaar” จัดงาน PSU Bazaar On Ground ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “Music Food fest @PSU in the garden” ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา นายนิติธร ชำนาญเมือง ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ สวนต้นไม้ใหญ่ เยื้องคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่