ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักธรณีวิทยา คณะวิทย์ ม.อ. ชี้! อาจเกิดแผ่นดินไหวอีก บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
    Asst. Prof. Dr. HELMUT JOSEF DURRAST นักธรณีวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ข้อมูลกรณี แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 08.40 น. บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ขนาด 6.0 ความลึก 10 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 กิโลเมตร ส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนบริเวณอาคารสูงในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดจากรอยเลื่อนสะกาย ในบริเวณประเทศเมียนมา ที่มีลักษณะการเลื่อนตัวตามแนวระนาบ และมีแผ่นดินไหวตาม ขนาด 3.6 - 4.4 จำนวน 4 ครั้ง ระดับความรุนแรงต่ำอาจจะเกิดคลื่นสึนามิได้ 

    การเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้ถือว่าเป็นคลื่นความถี่ต่ำ (ระยะเวลาที่ยาวนานกว่า) สามารถเดินทางไกลกว่า จึงมีผลต่ออาคารขนาดใหญ่ที่ได้รับแรงสั่นสะเทือน ซึ่งแน่นอนว่าในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 รวม 2,950 ครั้ง มีขนาดมากกว่า 3 ริกเตอร์ ดังนั้นในบริเวณนี้อาจจะเกิดแผ่นดินไหวในอนาคต  และขนาดอาจสูงกว่า

ประชาชนควรเฝ้าติดตามข่าวสารทุกช่องทาง หรือ https://earthquake.tmd.go.th/