ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมวันโยคะสากล (International Day of Yoga)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ผศ. ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน และได้รับเกียรติจาก Mr. Rahul Autade นักโยคะเชี่ยวชาญชาวอินเดีย เป็นวิทยากร ณ ลานเสาธง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 66
    ทั้งนี้ เมื่อปี 2557 องค์กรสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมโยคะให้ปฏิบัติกันในวงกว้าง ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโยคะซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีมายาวนานกว่า 2,000 ปี คือ การบำบัดกาย และจิตผ่านการช่วยบรรเทารักษาอาการปวดต่างๆ ทั้งยังช่วยในการเผาผลาญพลังงาน ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลายความเครียด และช่วยฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี