ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 11 อัตรา
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 8 มิถุนายน 2564

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร) จำนวน 6 อัตรา
รายละเอียดประกาศ https://kyl.psu.th/aEJD72tO1

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน) จำนวน 4 อัตรา
รายละเอียดประกาศ https://kyl.psu.th/ziVuSKY1L

3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Customer Support โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน) จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดประกาศ https://kyl.psu.th/ubs7sP2Se

สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://resume.psu.ac.th

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-2107 (ในวันและเวลาราชการ) และสามารถติดตามข่าวรับสมัครงานได้ที่ https://diis.psu.ac.th