ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ.ภูเก็ต คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ Best Global ESG conference 2023 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
    นางสาวขวัญฤทัย ชาวใต้ นางสาววรพรรณ เครือยศ และนายฉัตรมงคล หมั่นฝึกพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอ Best Global ESG conference 2023 จัดโดย University of Houston ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ The Limitless Access App for Traveling Disable Persons คว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติ Best Global ESG conference 2023 ซึ่งมี Dr. Ramil Ravanes กับ Aj.Veronica Jamieson เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย ผศ. ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ และ ผศ. ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ เป็นผู้ดูแลและประสานงาน ตลอดการแข่งขัน
    สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnic University ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และยังมีทีมจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและเอเชียที่ผ่านเข้ารอบอีกจำนวน 12 ทีม