ข่าวชาวสงขลานครินทร์

บรรยง วิทยวีรศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. วาระ 2566-2569
    คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดย นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 2 นักศึกษารหัส 23 ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระปี พ.ศ. 2566-2569 ต่อจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์    นายบรรยง วิทยวีรศักดิ์ กล่าวขอบคุณ ชาว ม.อ. ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเลือกเข้ามารับตำแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี พ.ศ. 2566-2569 จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิด คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้การศึกษา และจะใช้สรรพความรู้ทั้งหมดที่เรียนรู้มา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ หาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ร่วมสนับสนุนทั้งเงินทุน แนวคิดและกำลังคนจึงจะบรรลุเป้าหมาย 

    นอกจากนี้ นายบรรยง ได้กล่าวถึงอุดมคติในการเข้ามารับตำแหน่งบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ว่า สามปีจากนี้ไป เป็นบทพิสูจน์ที่จะสร้างความแตกต่าง และสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ เหมือนกับที่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับสมาคมตัวแทนประกันชีวิต และสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกมาแล้ว

ติดตามข่าวสาร : การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้ที่
http://www.psu-alumni.org/index.php?modules=content&pid=32