ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ออกหน่วยพระราชทานฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเกาะสมุย และโรงพยาบาลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ระหว่างวันที่ 4-9 พ.ค. 66 ที่ผ่านมา
    การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟันและเพื่อเป็นการทดแทนฟันทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก ทำให้ผู้สูงอายุมีฟันในการเคี้ยวอาหารได้ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในงานทันตกรรมเคลื่อนที่ของหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ในงานผ่าตัดฝังรากฟันเทียม ฟันคุด ซึ่งเป็นงานเฉพาะทางและซับซ้อนครั้งแรก และเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส 40 ปี คณะฯ นอกจากนี้ ยังมีงานยากและซับซ้อนทางด้านศัลยศาสตร์อื่นๆ โดยมีผู้ได้รับบริการด้านต่างๆ ได้แก่

- รากฟันเทียม จำนวน 55 ราย
- ผ่าฟันคุดและกรอแต่งกระดูก 71 ราย
- ถอนฟัน จำนวน 42 ราย