ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดตัวเพลง “รอยยิ้มของเรา” ร้องโดย “ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ” หวังเป็นสื่อนำ สร้างรอยยิ้มที่สดใสให้ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวเพลง รอยยิ้มของเรา Smile of Love เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ ศ. ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ. ทพ.นพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งร่วมให้การรักษาดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คุณมินท์ แตรตุลาการ (ผู้ประพันธ์เพลง) ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ CONFERENCE HALL ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566    สำหรับเพลงรอยยิ้มของเรา Smile of Love ร้องโดย คุณปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ ศิลปินระดับประเทศ โดยมีผู้ประพันธ์เพลงคือ คุณมินท์ แตรตุลาการ คนเบื้องหลังทำเพลงของหลายศิลปินดัง อาทิ ศุ บุญเลี้ยง ลาบานูน และ แบชเชอร์ เพื่อให้เพลงได้บอกเล่าเรื่องราวรอยยิ้มของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมที่ได้รับการดูแลรักษาโดยทีมทันตแพทย์และแพทย์ เป็นรอยยิ้มจากทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ ได้ให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมด้านต่างๆ เช่น การให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรใบหน้าประดิษฐ์ การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น 


    นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม MEET & GREET พี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ ในเพลงด้วยความคิดถึง เพลงมีเธอ เพลงรอยยิ้มของเรา (ร้องสด พี่ปุ๊ Featuring กับน้องอิบรอฮิม ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) และปิดท้ายกับเพลงหนึ่งเดียวคนนี้ รวมทั้งกิจกรรมสอยดาวเติมยิ้มอิ่มบุญลุ้นโชค รับของรางวัลมากมาย บูธขายสินค้า นิทรรศการกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ฯลฯ
    กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้มีอุปการคุณจากทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทต่อราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ประมาณ 1,000 คน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน การให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จะช่วยทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข