ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ. รับพนักงานทั่วไป 3 อัตรา
    ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานทั่วไปประจำศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จำนวน 3 อัตรา 

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
2. ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตทางน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถทำงานนอกเวลาทำการได้

โดยมีการทดสอบทักษะการว่ายน้ำ การดำน้ำ และการช่วยชีวิตทางน้ำ 

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,600 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท  รับสมัครที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ สอบถาม โทร. 074289-181

  ไฟล์เอกสารแนบ 1
  ไฟล์เอกสารแนบ 2