ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 คัน.pdf
  _เอกสารประกวดราคาซื้อ หน้า 1-5.pdf
  _เอกสารประกวดราคาซื้อ หน้า 6-11.pdf