ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถานีวิทยุ ม.อ. ร่วมกับ สมาคมอาสาสร้างสุข ภาคใต้ จัดมุมหนังสือให้ผู้กักตัว โรงพยาบาลสนาม
        สถานีวิทยุ FM.88 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมอาสาสร้างสุข ภาคใต้ เข้าใจถึงความตึงเครียดของผู้ที่ต้องกักตัวและเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลสนาม จัดมุมหนังสือให้ผู้กักตัว ได้ผ่อนคลาย และหาความรู้กับมุมหนังสือปลอดเชื้อ ในโรงพยาบาลสนาม 


    
        เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายนิพันธ์ รัตนาคม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ และนายกสมาคมอาสาสร้างสุขภาคใต้ กล่าวว่า จากการที่คนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ต้องกักตัวมีความเครียด วิตกกังวล ในช่วงกักตัว 14 วัน และช่วงรักษาตัวเพื่อเฝ้าติดตามอาการ ส่งผลต่อสุขภาพจิต         โควิด-19 ระลอกแรก สมาคมอาสาสร้างสุขภาคใต้ ทำเรื่องตู้แบ่งปันอาหารสร้างสุข ปัจจุบันมีโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง มารักษาตัว เฝ้าดูอาการและกักตัว จึงมีแนวคิดร่วมกับแพทย์และทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. และสถานีวิทยุฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำเป็นจุดชั้นวางหนังสือที่โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการพักดูอาการ เนื่องจากผู้ป่วย ไม่ได้เตรียมหนังสือมา เป็นมุมหนังสือปลอดเชื้อ อ่านแล้วก็ให้ไปเลย หรือทำเป็นกล่องส่วนตัว นำกลับไปบ้านเมื่อเสร็จสิ้นการกักตัว โดยไม่ให้นำกลับมาวางที่ชั้นวาง ซึ่งได้ประสานกับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว ก็ยินดีและมีความต้องการมุมหนังสือปลอดเชื้อ


    หากโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์กักตัวที่ไหนต้องการชั้นวางหนังสือหรือหนังสือ เพื่อนำไปจัดการต่อ สามารถแจ้งมาได้ พร้อมทั้งรับสมัครอาสาสมัครรับหนังสือเพื่อไปส่งมอบยังโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของท่านด้วยเช่นกัน