ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการซื้อรถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการซื้อรถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศแผนโครงการซื้อรถพยาบาลพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์.pdf