ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการซื้อสวิตซ์เกียร์ 33 KV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการซื้อสวิตซ์เกียร์ 33 KV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศแผนโครงการซื้อสวิตซ์เกียร์ 33 KV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน.pdf