ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 “นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หลอมรวมพัฒนาสังคม” ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://psulaw.psu.ac.th/conference 

    ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ได้ที่ https://psulaw.psu.ac.th/conference 

สอบถามรายละเอียด
โทร. 074-282500, 2507, 2523
E-mail: psulawconference@gmail.com