ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เจ้าภาพร่วม จัดประชุมและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ “The APAIE 2023 Conference and Exhibition”
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมและนิทรรศการการศึกษา “The APAIE 2023 Conference and Exhibition” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 เพื่อสนับสนุนการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับการศึกษานานาชาติในเอเชียแปซิฟิก โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากสถาบันชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก     พิธีเปิดการประชุมและนิทรรศการการศึกษา APAIE Conference and Exhibition 2023 มีขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยมี Prof. Sarah Todd, President of Asia-Pacific Association for International Education เป็นประธาน ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากร เข้าร่วมงาน 
    ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอการแสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นการแสดงที่นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมทางภาคใต้ของประเทศไทย และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ การแสดงดังกล่าวเป็นที่ประทับใจและตื่นตาตื่นใจต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งภายในงานยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ "Sustainability in Higher Education Across Asia Pacific” ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเช่นกัน    นอกจากนี้ ม.อ. ในฐานะเจ้าภาพร่วม ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายพิเศษ Pre-Conference Workshop ในหัวข้อ Translating SDGs into Practices - Lessons Learned from Thai High Education Workshop โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ SDG 14 Life below water