ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทีมฟอร์มูล่า วิศวะฯ ม.อ. ชนะเลิศแข่งขันประดิษฐ์คิดค้นรถต้นแบบ คว้าถ้วยพระราชทาน “กรมสมเด็จพระเทพฯ”
    นักศึกษา ชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมการแข่งขัน 17th TSAE Auto Challenge 2023 Student Formula และคว้ารางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามแข่งมาตรฐานปทุมธานีสปีดเวย์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา    สำหรับการแข่งขัน TSAE Auto Challenge Student Formula สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย จัดขึ้นเป็นประจำต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้นรถต้นแบบอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านยานยนต์ไทยโดยฝีมือนักศึกษาไทยเพื่อนำไปสู่การแข่งขันระดับโลก คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. รวมถึงศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากชุมนุมฟอร์มูล่าฯ ที่นักศึกษาเรียกกันสั้นๆ เพื่อให้ติดปากและเป็นที่โด่งดังในกลุ่มนักศึกษาของคณะฯ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยที่ผ่านมามี ผศ. ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย และ รศ. ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมฯ และมีนักศึกษาในทีมทั้งหมด 29 คน
จากการแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้คณาจารย์และนักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความสามารถทางวิศวกรรมยานยนต์ รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไป 
โดยทีมฟอร์มูล่าได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้

  • อันดับ 1 Overall รับถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัล Best Static
  • อันดับ 1 Design
  • อันดับ 2 Skidpad
  • อันดับ 2 Cost analysis
  • อันดับ 2 Endurance
  • อันดับ 2 Autocross
  • อันดับ 3 Acceleration
  • อันดับ 3 Presentation