ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพักนักศึกษา.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพัก.pdf
  _ราคากลาง_ทางเดินหลังคาคลุมด้านหน้าสำนักงานหอพัก.pdf