ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า จำนวน 4 คัน พร้อมตู้ชาร์จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า จำนวน 4 คัน พร้อมตู้ชาร์จ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อรถขนส่งมวลชนระบบไฟฟ้า.pdf