ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ สถานฑูตไทยในกรุงพนมเปญ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแนะแนวศึกษาต่อ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะนำหลักสูตรเข้าศึกษาต่อในงาน Go Study Thailand, Thailand Education and Job Fair 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา จัดโดยสถานฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัมพูชาและลาว มีผู้เข้าร่วมงานเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยในไทยกว่า 15 มหาวิทยาลัยร่วมกันนำเสนอหลักสูตรการเรียนในประเทศไทยให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้จัดงานและผู้รับชมนิทรรศการ    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการต่างประเทศ ผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมเดินทาง ในวันแรกของการจัดงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัมพูชาและลาว ได้นำทีมมหาวิทยาลัยในไทย ไปศึกษาดูงาน ณ Cambodia Higher Education Association จากนั้นเดินทางไปจัดงาน UniFair ณ CIA First International School และได้เข้าคารวะนายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอักรราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ณ สถานฑูตไทยในกรุงพนมเปญ    ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันจัดงาน ณ CJCC (Cambodia-Japan Cooperation Center) ภายในงานเอกอักรราชฑูตไทย ณ กรุงพนมเปญได้ให้เกียรติต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และมีพิธีเปิดงานโดยนายฮอง จวนณารน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการศึกษา เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา
    การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เชื่อมความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกัมพูชาและลาวคาดว่าจะมีการจัดงานเช่นนี้อีกในปีถัดไป