ข่าวชาวสงขลานครินทร์

11 มี.ค. 66 คืนสู่เหย้าชาวสงขลานครินทร์ เชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมย้อนวันวาน รำลึกความทรงจำใน ม.อ.
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ ที่นี่ ม.อ. ทางสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ว่า ในวันที่ 12 มีนาคม 2511 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดเป็น "วันสถาปนามหาวิทยาลัย" และเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวสงขลานครินทร์ (55th Anniversary of PSU) ภายใต้แนวคิด PSU Forever with you : 55 ปี มีกันตลอดไป ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกคณะ ทุกวิทยาเขต รวมถึงครูบาอาจารย์ให้มาร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ภายในงานมีการเชิญศิษย์เก่าที่เป็นที่ยอมรับนับถือมาบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจในการนำเอาปณิธานของพระราชบิดามาใช้ประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ การแสดงจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การแสดงดนตรีโดยวง The old men และร่วมรำลึกถึงความภาคภูมิใจและบรรยากาศในอดีต ด้วยการแสดงเพลงลูกทุ่งจากคณะทรัพย์จาง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดเตรียมอาหารพื้นถิ่น อาทิ ชาชัก โรตี ข้าวยำ ไก่ทอดหาดใหญ่ ให้บรรดาศิษย์เก่าที่เข้าร่วมงานได้ร่วมรับประทานกัน มีการจัดซุ้มจาก 5 วิทยาเขตให้ได้ร่วมถ่ายภาพ ตลอดจนมีการนำสินค้าของดีภาคใต้ให้ศิษย์เก่าได้เลือกซื้อและเลือกชมกันอีกด้วย     และเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าหรือผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคทุนการศึกษาในกองทุน “ต้นกล้าสงขลานครินทร์” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาในลักษณะทุนให้เปล่าเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลที่ครอบครัวขาดกำลังทรัพย์ ที่จะสนับสนุนให้เรียนถึงระดับอุดมศึกษาให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อ เพิ่มศักยภาพให้นักเรียนในระดับมัธยมตอนปลายได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคณะต่างๆ ตามความสามารถ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 17 ปี มีนักเรียนในโครงการแล้ว 300 คน โดยผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ที่ 565-288811-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี : กองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังจัดโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 55 ปี ม.อ. เพื่อต้นกล้าสงขลานครินทร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ก่าและสมาคมศิษย์เก่าคณะต่างๆ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ Line : @PSUalumni หรือ โทร. 098-085-9978