ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. พร้อมจัดยิ่งใหญ่! “งานฟื้นใจเมือง (ภาคใต้) X Eat Pray Love หาดใหญ่” เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นการชู ซอฟต์ พาวเวอร์ ผ่านมหกรรมทุนทางวัฒนธรรมจากผลงานวิจัยครั้งแรก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายใต้ "กรอบวิจัยมหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่" ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

    โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้รับทุนวิจัยในพื้นที่อาคารยิบอินซอย และโดยรอบถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

    การออกบูธแสดงสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม โดยผู้ประกอบการทั่วภาคใต้ ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ในพื้นถิ่นภาคใต้ เช่น ผ้าพุมเรียง ผ้ามัดย้อม ลีมาบาติก ลูกปัดมโนราห์ อาหารปากีสถาน ผลิตภัณฑ์จากโหนดนาเล รวมถึงกิจกรรม Workshop ที่เปิดให้เฉพาะผู้เข้าร่วมงานนี้เท่านั้นได้ทดลองทำจริง เช่น สาธิตการทำขนมมุสลิมปากีสถาน (กุหลาบจามุน) การหล่อหน้าพราน การทำอิฐจากเศษประทัดของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ การทำกระดาษฟางข้าว เป็นต้น

    การแสดงทุนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เพลงบอกสิงกอร่า ดิเกร์ฮูลู ระบำว่าวควาย ระบำร็องเง็ง หนังตะลุง มวยไชยา ปัญจักสีลัต ระบำโนรา ระบำม่อลีฮัว วิถีจีนเมืองเก่าสงขลา คำตัก มุตโตโชว์พราว โนราดาวรุ่ง การแสดงสื่อประสมพหุลักษณ์เริงใจร่วมสายใยฟื้นใจเมือง ปุยซี และไฮไลท์การเปิดพื้นที่ให้โนราเยาวชนกว่า 200 ชีวิต มาร่ายรำศิลปะการแสดงบนท้องถนน การแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นเมืองภาคใต้ ตลอดจนการแสดงแสงสีในอาคาร และโดยรอบบริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 พร้อมจุดเช็คอิน ร้านอาหาร Chef Table การแสดงศิลปะบนท้องถนน และมุมถ่ายภาพต่างๆ เป็นจำนวนมาก ถือเป็นงานเทศกาลที่รวมเอาคุณค่าทางวัฒนธรรมของภาคใต้มาให้สาธารณชนรู้จัก

    นอกจากนี้ ยังมีการจัดงาน Eat Pray Love หาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการวิจัย “นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดสงขลา 

    ผู้ที่สนใจงานด้านวัฒนธรรม และต้องการร่วมสนุกกับบรรยากาศ แสงสีเสียงไม่ควรพลาด มาพบกับทุนทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากในพื้นที่ภาคใต้ และการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมบนท้องถนนที่จะสร้างความประทับใจ และมาร่วมภาคภูมิใจกับอัตลักษณ์ความเป็นชาวใต้ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป