ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. คว้ารางวัลประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก 6 ปีซ้อน
    นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ และได้รับรางวัลประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก 2022 จำนวน 3 ผลงาน จากการส่งประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ (WorldStar Student Packaging Awards 2022) โดยมีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 272 ผลงาน จากทั้งหมด 30 ประเทศ ณ ประเทศ South Africa ประกาศผลเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

    สำหรับรางวัลประกวดบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย
  1. ผลงานชื่อ ONE-ONE นางสาวพัชชา เพ็ชรมุณีย์ และนางสาวรัญชนา เกื้อสุข
  2. ผลงานชื่อ X-Gradiens นายซอบีรีนห์ ลีมูสา และนายศรัณย์ อาจสัน
  3. ผลงานชื่อ Master Pack นางสาวเสาวลักษณ์ ตันเจริญ และนางสาวณัฐฐา มีล่อง