ข่าวชาวสงขลานครินทร์

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.อ. ให้บริการทันตกรรม เนื่องในวันคนพิการจังหวัดสงขลา
    หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกิจกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ในงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งมีผู้พิการจำนวนมากที่เข้าถึงการรักษาทันตกรรมได้ยาก หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.อ. ได้ให้ความสำคัญ ต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของผู้พิการ จึงได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้พิการ ตลอดจนให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้พิการสามารถดูแลรักษาอนามัยช่องปากได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้ารับบริการในครั้งนี้ จำนวน 42 ราย