ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เชิญชวนจิตอาสาจัดทำคลิป สันทนาการ ออกกำลังกายคลายเครียด ผู้ป่วยโรงพยาบาลสนาม
    กลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จำเป็นต้องกักตัวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต อีกทั้งมีความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม เกิดความวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ การดูแลสภาพจิตใจให้คลายความตึงเครียด มีความจำเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือการดูแลสุขภาพกาย     นายนิพนธ์ รัตนาคม สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะนายกสมาคมอาสาสร้างสุข ภาคใต้ กล่าวว่า สมาคมอาสาสร้างสุข ภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อลดความตึงเครียด เสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม มีแนวคิดจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างสุข และออกกำลังกายคลายเครียด แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ที่ต้องกักตัว ที่โรงพยาบาลสนาม ในส่วนขยายของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สนามศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่รองรับได้ 80 เตียง และโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ที่รองรับได้ 700 เตียง    ทั้งนี้ ได้หารือกับ นพ.เทอดพงษ์ ทองศรีราช จิตแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ผู้ดูแลผู้ป่วย โดยมีคณะทำงานจากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ประกอบด้วย รศ. พญ.ดร.รัศมี สังข์ทอง นางทักษณา สรรเพ็ชญ์ นางฐนัชตา นันทดุสิต และนางสางฮาบีบะห์ เจะแต จาก ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันพุธและวันเสาร์ ก่อนอาหารเที่ยงหรือเย็น บริเวณเต็นท์แจกอาหาร ที่อากาศถ่ายเท มีรั้วกั้นแบ่งโซนผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ กิจกรรมที่เหมาะสม เช่น 

1. สันทนาการอย่างง่ายเพื่อเรียกสมาธิ 5-10 นาที เช่น โยคะนิ้ว โยคะใบหน้า การบริหารสมองสองซีก ท่าดอกบัวตูม

2. กิจกรรมเล่นเกม หรืองานฝีมือ ที่สามารถทำคนเดียวได้ ระยะเวลาราว 30 นาที เช่น บิงโก ทายภาพ จัดดอกไม้จัดใจ ทำกระเป๋าผ้าอย่างง่าย วาดภาพ    โดยมีมาตรการด้านความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อ จัดกิจกรรมโดยใช้เครื่องขยายเสียง ห่างจากผู้ป่วย 15 เมตร ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์หรือนำไปตากแดด ไม่เข้าไปในหอผู้ป่วย เมื่อทำกิจกรรมเสร็จแต่ละครั้ง ให้อาสาสมัครกลับบ้าน อาบน้ำ และเปลี่ยนชุดทันที ก่อนกลับไปทำงานต่อ