ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ จัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ณ ปักษ์ใต้ จัดงาน “แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16” เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ได้เข้าถึงข้อมูลในการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผศ. ดร.วงศ์กฎ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ คุณอุจิดะ ทาเคชิ เลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และ ผศ. ดร.เมธิณี อยู่เจริญ ประธานชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ณ ปักษ์ใต้ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม EILA 5 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 66    ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ Study in Japan โดย ผู้แทนจาก JASSO, Japanese Government (MEXT) Scholarship for university and high school students โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และการบรรยายพิเศษจากนักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเล่าถึงประสบการณ์การเตรียมตัวสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น การเรียนในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการแนะนำหน่วยงานและสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิ Kyoto University, Osaka University, Kanazawa University, Tokai University, Japan Foundation, Embassy of Japan, Japan Students Services Organization (JASSO) และ Old Japan Students’ Association, Thailand (OJSAT)ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ เช่น การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การทำวิจัยร่วมกัน การเปิดหลักสูตรร่วมกัน กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น อาทิ Kanazawa University, Hokkaido University, Osaka University, Ochanomizu University, Toho University, Tokyo University of Marine Science and Technology, Yokohama National University, University of Tsukuba เป็นต้น