ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา)
    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านคุณสมบัติ และกดสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://resume.psu.ac.th/ 

    หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ คณะเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 074-282425 หรืออีเมล pattama.ru@psu.ac.th