ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดจิตอาสา ช่วยรับบริจาคสิ่งของ โรงพยาบาลสนาม สงขลานครินทร์
    หลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ทุกวิทยาเขต จิตอาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกอบด้วย บัณฑิตอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย นักศึกษาจิตอาสา และบุคลากร โดย ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจากคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมุนเวียนมารับบริจาค คัดแยกสิ่งของ สำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสนาม    นางวัลภา ฐาน์กาญจน์ หัวหน้างานบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคม ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์อาสาสมัคร ร่วมกับ กองกลาง กองบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำบัณฑิตอาสา โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย นักศึกษาจิตอาสา โดยมีบุคลากรจากคณะ/หน่วยงาน หมุนเวียนมาทำหน้าที่รับบริจาคสิ่งของ คัดแยกสิ่งของ เครื่องใช้ที่จะมอบให้ผู้ป่วยโควิด -19    ทั้งนี้ ทีมงานได้สำรวจสิ่งของที่โรงพยาบาลสนาม มีความต้องการ เช่น พัดลมตั้งโต๊ะ หรือ พัดลมตั้งพื้น (โรงพยาบาลสนามปิดเครื่องปรับอากาศ บางเวลา) สบู่เหลวอาบน้ำ แชมพูสระผม เสื้อกันฝน (สวมป้องกันการติดเชื้อ) ราวตากผ้า ฯลฯ เป็นต้น    นายรชดี้ บินหวัง หัวหน้างานพัฒนาอาสาสมัคร ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ได้จัดบุคลากรมาช่วยรับบริจาคสิ่งของที่มีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคช่วงเช้า และช่วงบ่าย ทีมละ 5 คน รับบริจาคระหว่าง 09.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ได้รับความร่วมมือจากทุกคณะ หน่วยงานเต็มใจเข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างดี โดยกำลังของบุคลากรมาทดแทนกำลังของนักศึกษาซึ่งไม่ได้อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาและมีการเรียนการสอนออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19    นางสาวอาอีเสาะห์ มามุอุมา นักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ช่วงนี้ปิดเทอม ได้ใช้เวลาว่าง มาช่วยเหลือในการรับมอบของบริจาคเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสตนและเพื่อนๆ เข้ามาช่วยเหลือรับบริจาค จัด และคัดแยกสิ่งของ ภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19